Tone 1st Collection Exhibition
01/29/2024
Mitsubishi Research Institute (MRI) Brand Movie
CreepyNuts - Patto Saite Chitte Hai ni (Official Music Video)
CreepyNuts - Patto Saite Chitte Hai ni (Official Music Video)
CreepyNuts - Patto Saite Chitte Hai ni (Official Music Video)

Director: YUDAI MARUYAMA

DoP: HIROKI YAMADA
1st AC: HIROKI KATO
2nd AC: NATSUMI TSUJI, KENTARO IWASHITA

Gaffer: MICHITO HOKARI
Chief: NINJA-KONO
Electrician: MINA OSHIMA, YOHEI UMEKI, HIROTAKA NAKAJIMA, HIROKAZU GOTO

Production Designer: TAKU WADA (Mesmerism Inc.), AKIHIRO HATAZAWA
Art Assistant: RYO KATAOKA, YUZUKI HIRANO, SHIMA

Key Grip: YUKI TAKUMA
Best Boy Grip: KOU KUMASAWA, SHINYA MIYAZAKI
Drone Operator: YUKIO KAMIJIMA

Stylist: DAISUKE DEGUCHI
Stylist Assistant: ANJI FUJIMOTO
HMU: TATSUYA SUZUKI
HMU Assistant: KANA IMAI, RENA MATSUMOTO

Copywriter: SENTA SHIOYA (THING)
Narration: YUSUKE MOROHASHI
Music: SASKIA

Colorist: VLAD BARIN (CHEAT)
Online Editor: MASAHIKO JINMON (Studio Inter Field)
MA: YUYA SHITO

Cast: TAKUMA FUJIE, KOZUE SHIMIZU, MISAO, TOMOKI KIMURA, GRACE LENAN, DALIA MIDORI, TOMOYA KAGEYAMA, AYARI, RUBY ADAMS, RYOMA TANAKA, NIKITA
Casting: RIE ABIRU, YUI OHASHI (SKALY)

Transportation: JCM

Executive Producer: RYOTARO SUZUKI
Producer: SHIN OHIRA, KEISUKE HOMAN
Production Manager: CHISATO MATSUYAMA, YUI SAKAMOTO, YUSUKE MOROHASHI, TROY IPPEI FUKUDA
Production Support: RYUJI KOSAKA
Production: CEKAI / OVERA INC.