Tone 1st Collection Exhibition
12/31/2022
ELLE Japan for CHANEL | FW22 Collection Campaign Movie
ELLE Japan for CHANEL | FW22 Collection Campaign Movie
ELLE Japan for CHANEL | FW22 Collection Campaign Movie
ELLE Japan for CHANEL | FW22 Collection Campaign Movie
ELLE Japan for CHANEL | FW22 Collection Campaign Movie
ELLE Japan for CHANEL | FW22 Collection Campaign Movie
ELLE Japan for CHANEL | FW22 Collection Campaign Movie
ELLE Japan for CHANEL | FW22 Collection Campaign Movie
ELLE Japan for CHANEL | FW22 Collection Campaign Movie
ELLE Japan for CHANEL | FW22 Collection Campaign Movie
ELLE Japan for CHANEL | FW22 Collection Campaign Movie
ELLE Japan for CHANEL | FW22 Collection Campaign Movie
ELLE Japan for CHANEL | FW22 Collection Campaign Movie

CAST
KOMATSU NANA
HIO MIYAZAWA
TAKUMI KITAMURA
MIZUKI KAYASHIMA
YUMI KAWAI

STAFF
Director: YUDAI MARUYAMA

DoP: SEIYA UEHARA (GROUNDRIDDIM)
B-Cam: RYOSUKE SATO
C-Cam: SHO TAKAHASHI
Camera Chief Assistant: KOICHI KITAMURA
Camera 2nd Assistant: KAKERU SUDO / LEO FUJISAKI / IBUKI MACHIDA

Gaffer: AKIHITO KUMANO
Lighting Chief Assistant: SHUHEI KAWAHARA
Lighting Assistant: SAEKO NARUMI / SHUHEI AKAHOSHI / TAKAFUMI NAKAMOTO / HARUHITO NOTOYA

Production Designer: TAKU WADA (Mesmerism Inc.)
Production Design Assistants: CHARLOTTE CHAN (Mesmerism Inc.) / AKIHIRO HATAZAWA / RYO KATAOKA
Carpenter: TAKAFUMI TOYAMA
Cloth Decoration: KENSUKE MATSUYAMA / ATSUKO KIDO / TEPPEI KANOMATA

Styling: AYAKA ENDO

Hair For Nana: YUSUKE MORIOKA
Make-Up For Nana: TAMAYO YAMAMOTO
Hair For Hio, Mizuki, Yuumi: KOTARO (SENSE OF HUMOUR)
Make-Up For Hio: KANAKO YOSHIDA
Make-Up For Mizuki, Yuumi: NOBUKO MAEKAWA (perle)
Hair & Make-Up For Takumi: SHINYA FUKAMI (Y’s C)

Colorist: YOSHIYUKI NISHIDA @yoshiyuki_nishida95 (ARTONE FILM)
Online Editor: TOMOYA SUGINO @sugino_vid (Drift.)
Sound: DAIGO SAKURAGI @daigoos (D.A.N)

Production: woo films
Producer: KOKI TAKEI
Production Assistant: MASATAKA KANAMITSU / KENGO HANADA
Production Manager: ASUMI OKABE
Assistant Producer: SHO IMOTO

ELLE Creative Lead: AKI TOMINAGA
ELLE Editor: AI ISHIZUKA
ELLE Editor: YUKINO TAKAKURA
HEARST Video Producer: TOMOHIRO YASUDA